ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6

  • 26 เมษายน 2567
  • 29 ครั้ง

ทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาทางสัญจรไปมาของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด) สถานที่ดำเนินการ ซอย 12 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: