ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้อง

29 ครั้ง

ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (Service Link)

"จุดนัดพบ ที่ได้ครบทุกอย่าง"

สามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี่


เกี่ยวกับงานเบี้ยยังชีพ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต 915 KB. 5
2 ใบแจ้งการขุดดินถมดิน 536 KB. 4
3 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1.63 MB. 4
4 แบบคำร้องขอดูหรือสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด 454 KB. 5
5 ใบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้า 264 KB. 5
6 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 1.22 MB. 4
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 350 KB. 4
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1.00 MB. 4
9 แบบเสนอกระทู้ถาม 313 KB. 4
10 คำร้องขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 322 KB. 4
11 คำร้องทั่วไป 350 KB. 5
12 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 412 KB. 5
13 หนังสือมอบอำนาจ 320 KB. 6
14 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 730 KB. 5
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.04 MB. 5
16 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2.03 MB. 4
17 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 1.69 MB. 4

แชร์ให้เพื่อน: