ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
061-3911545

นายทองคำ กันธาแดง

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
0988328540

นายเสถียร จันทรา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3937544

ร.ต.ท.สมศักดิ์ ทองอร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
063-1970541

นายพูนศักดิ์ ตุละทา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
063-2466043


แชร์ให้เพื่อน: