ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

complaintแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์ถึงเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ