ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการเงินรวมของ อปท. ภายในจังหวัดเชียงใหม่

186 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาส 2) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 3.89 MB. 85

แชร์ให้เพื่อน: