ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

การส่งเสริมและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (HAPPY WORKPLACE)

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนงานการส่งเสริมและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (HAPPY WORKPLACE)

35 ครั้ง
แผนงานการส่งเสริมและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (HAPPY WORKPLACE) ปี 2567

แชร์ให้เพื่อน: