ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดต่อ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว


ที่อยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540

E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th


เบอร์ติดต่อภายใน
กด 11  สำนักปลัด
เบอร์ติดต่อภายใน

กด 12  ส่งแฟกซ์

เบอร์ติดต่อภายใน
กด 13  กองการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน
กด 14  กองคลัง
เบอร์ติดต่อภายใน
กด 17  กองช่าง


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาล