ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

56 ครั้ง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ


ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้


*********************************************************

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 1.47 MB. 12

แชร์ให้เพื่อน: