ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

54 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 373 KB. 9
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 1.57 MB. 20
3 หน้าปกเล่ม 131 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: