ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2567

11 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 253 KB. 1
2 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 122 KB. 2
3 ปก สารบัญ 110 KB. 1

แชร์ให้เพื่อน: