ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

178 ครั้ง

แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3/2565แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

  • บทนำ
  • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
  • หน้าปกเล่ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564

  • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
  • บทนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564

  • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
  • หน้าปกและประกาศการใช้แผนพัฒนาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564

  • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
  • หน้าปกและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนเพิ่มเติมฉบับที่3/65 5.10 MB. 18
2 รายละเอียดแผน66-70 1.57 MB. 29
3 ประกาศใช้แผน 373 KB. 20
4 หน้าปกแผน66-70 131 KB. 20

แชร์ให้เพื่อน: