ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผ่นพับความรู้ด้านภาษี

แผ่นพับความรู้ด้านภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1.71 MB. 15
2 เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย 1.87 MB. 14

แชร์ให้เพื่อน: