ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)

รายงานผลตรวจการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

218 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผล LPA 2565 446 KB. 59

แชร์ให้เพื่อน: