ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

งานพัฒนาชุมชน

เลือกหัวข้อเรื่อง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ

106 ครั้ง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565

-----------------------

 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุแยกตามช่วงอายุ

 ฐานข้อมูลคนพิการตามช่วงอายุ


รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 451 KB. 22
2 ฐานข้อมูลคนพิการ 58 KB. 22

แชร์ให้เพื่อน: