ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567

  • 29 เมษายน 2567
  • 27 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองแก้ว ชมรมผู้สูงอายุตำบลเหมืองแก้ว กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองแก้ว กศน.ตำบลเหมืองแก้วและกลุ่มเหมืองแก้วรวมใจ ได้ดำเนินการจัด"งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567" โดยได้รับเกียรติจากพ่อกำนันบุญมี หิรัญญาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมากชิกสภาเทศบาล ณ ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ภายในงานมีกิจกรรม
- การประกวดป้ออุ้ยแม่อุ้ยแต่งกายล้านนา
- การประกวดอาหารพืื้นเมือง (ลาบพื้นเมือง,แก๋งอ่อม)
- กาดหมั่วคัวฮอม
- การแสดงฟ้อนพื้นเมืองล้านนา (ฟ้อนเล็บ)
- นิทรรศการภูมิปัญญาบ้านเฮา
- กิจกรรมการรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่
- กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจประชาชนในตำบลเหมืองแก้วและมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: