ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

ประกาศราคากลาง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) บ้านป่าไผ่ ม.3 - 19/07/2565 4.43 MB. 4
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านป่าไผ่ - แม่โจ้ ม.3 (ครั้งที่ 2) - 09/02/2565 1.40 MB. 3
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านป่าไผ่ - แม่โจ้ ม.3 - 19/01/2565 1.09 MB. 3
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านหนองเขียว (236,000.-) - 11/01/2565 2.64 MB. 4
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านหนองเขียว (499,000.-) - 11/01/2565 2.62 MB. 3
6 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ (ครั้งที่ 2) - 21/12/2564 84 KB. 4
7 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 16/12/2564 81 KB. 4
8 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ - 01/09/2564 84 KB. 5

แชร์ให้เพื่อน: