ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

140 ครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

             1. ประกาศใช้แผน

             2. คณะทำงานจัดทำแผนฯ

             3. รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

รายการเอกสาร

แชร์ให้เพื่อน: