ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

46 ครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

             1. ประกาศใช้แผน

             2. คณะทำงานจัดทำแผนฯ

             3. รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

แชร์ให้เพื่อน: