ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

288 ครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

1. ประกาศใช้แผน

2. คณะทำงานจัดทำแผนฯ

3. รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

แชร์ให้เพื่อน: