เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 15

นายวิวัฒน์ โดยบุญ

หัวหน้าสำนักปลัด
053-379540 ต่อ 11

นางสาวนงลักษณ์ ศิริวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-379540 ต่อ 14

นายวิทยา จำปา

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-379540 ต่อ 17

- อยู่ระหว่างการรับโอน -

ผู้อำนวยการการศึกษา
053-379540 ต่อ 13


แชร์ให้เพื่อน: