ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

เลือกหัวข้อเรื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

42 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เดือนมกราคม 2567 2.87 MB. 1
2 เดือนธันวาคม 2566 2.59 MB. 7
3 เดือนพฤศจิกายน 2566 2.48 MB. 11
4 เดือนตุลาคม 2566 2.02 MB. 23

แชร์ให้เพื่อน: