ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

เลือกหัวข้อเรื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

35 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เดือนพฤษภาคม 2566 8.44 MB. 0
2 เดือนเมษายน 2566 3.34 MB. 3
3 เดือนมีนาคม 2566 259 KB. 6
4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 268 KB. 5
5 เดือนมกราคม 2566 264 KB. 4
6 เดือนธันวาคม 2565 233 KB. 4
7 เดือนพฤศจิกายน 2565 228 KB. 5
8 เดือนตุลาคม 2565 291 KB. 6

แชร์ให้เพื่อน: