ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

งานงบประมาณ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องการโอนงบประมาณ/การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

184 ครั้ง

แชร์ให้เพื่อน: