ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) บ้านป่าไผ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27/07/2565 7.07 MB. 2
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านป่าไผ่ - แม่โจ้ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10/02/2565 7.41 MB. 2
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านหนองเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 236,000.- 04/02/2565 7.14 MB. 2
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านหนองเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 499,000.- 04/02/2565 7.15 MB. 2
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28/12/2564 7.17 MB. 2

แชร์ให้เพื่อน: