ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

52 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 360 KB. 7
2 รายละเอียดแผนดำเนินงาน 15.68 MB. 20
3 หน้าปก 857 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: