ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ผลการเบิกจ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

33 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 348 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: