ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ผลการเบิกจ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

114 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 348 KB. 27

แชร์ให้เพื่อน: