ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2566

41 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2566 9.07 MB. 11

แชร์ให้เพื่อน: