ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  • 19 มิถุนายน 2567
  • 19 ครั้ง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้จัดทำโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
โดย นายทองคำ กันธาแดง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวพร้อมกับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และคณะครู
เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เด็กมีความปลอดภัยต่อการรับประทานอาหาร เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมของครอบครัว
ผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้วในการจัดสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: