ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ผู้สูงอายุ

  • 14 มิถุนายน 2567
  • 26 ครั้ง

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเหมืองแก้ว

"กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ผู้สูงอายุ"

จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านสมุนไพรบ้านเมืองกึ๊ด ตำบลช้างกึ๊ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลเหมืองแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้สมุนไพรในการรักษาและบำบัดโรค

2.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบำบัดรักษาโรคและเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: