ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 "กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียมทรงรีมีฝา และพวงกุญแจเชือกร่ม"

  • 4 มิถุนายน 2567
  • 26 ครั้ง

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4

"กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียมทรงรีมีฝา และพวงกุญแจเชือกร่ม"

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: