ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

  • 1 พฤษภาคม 2567
  • 36 ครั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัว ทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
?ร่วมรณรงค์ "วันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัว"?
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัว ทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

???? แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น \"วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว\" 6.17 MB. 8

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: