ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

  • 8 พฤศจิกายน 2566
  • 38 ครั้ง

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้วดำเนินการประชุม กปน. ภายใต้กิจกรรม

การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ได้รับเกียรติจากคุณโชคชัย เดียวกนกรัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 12 หน่วยเลือกตั้งเป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: