ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้วเชิงสมานฉันท์

  • 25 ตุลาคม 2566
  • 51 ครั้ง

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้วเชิงสมานฉันท์ขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้เกิดการสมัครสมานสามัคคีกันในระดับท้องถิ่น ในวัน พุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: