ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเฝ้าระวัง ปัองกัน ควบคุม โรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

  • 22 พฤษภาคม 2566
  • 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ "มาตรการเฝ้าระวัง ปัองกัน ควบคุม โรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน"
เนื่องด้วยขณนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศจะมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญ่เติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิดทั้งเห็นรับประทานได้และเห็ดพิษ ซึ่งในฤดูฝนของทุกปีจะพบผู้ป่วยจากกการรับประทานเห็ดพิษมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดมาตรการ แนวทาง สื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ ผ่านทาง QR Code ตรงนี้คะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: