กระดานสนทนา
  หัวข้อเรื่อง ผู้โพสต์ เข้าชม/ตอบ วัน-เวลาที่โพส
SiriphongChk 16/1 2018-11-12 12:21:40
AnnaCastro 41/1 2018-08-19 04:25:14
nadech 57/1 2018-06-28 16:20:33
top100thailand 108/6 2018-04-29 06:36:46
กันตา 289/2 2017-02-06 15:03:33
คม 258/4 2017-01-11 09:55:39
Admin 352/2 2016-10-14 10:57:11
Admin 237/1 2016-10-13 16:46:30
yotathaitrianing 289/1 2016-05-20 10:51:39
จริยา จรรยา 285/1 2016-03-07 14:18:50
เจ้าหน้าที่ 352/2 2015-06-11 11:08:51
ประชาสัมพันธ์ 492/1 2014-04-01 10:10:13

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th