กระดานสนทนา
รับสมัคร ป.ตรี-ป.โท
ปุญญา

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ตรี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-9859996

ดูแลโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ดูแลตั้งรับสมัครกระทั่งเรียนจบ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน    

 

ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2562

 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ

ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2562

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A )

 2019-11-21 19:18:10

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th