กระดานสนทนา
Harrisknona
My name is Mr. Steven Albert, I'm a foreign investment management consultant , am representing the interest of Mr. A. S AlSayed and partners www.alsayedgroup.com who is ready to invest in any profitable business with good ROI . I will be glad to hear from you on any potential opportunity for further discussion. Call me on +1 (701) 4842612 or email me on : info@alliedinvestmentservices.org Yours Sincerely, Mr. Steven Albert. Investment Manager.

2019-08-08 09:35:05

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th