กระดานสนทนา
อยากให้จริงจังกับมาตการงดเผาให้มากกว่านี้
Charoon Butkeaw

อยากให้ทางเทศบาลลงมากำชับกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมากกว่านี้เรื่องการงดเผาเพราะตอนนี้เป็นข่วง 60 วันงดเผาแต่ก็ยังมีการเผากันอยู่ กลิ่นควันเหม็นไปทั่ว แต่โทรแจ้งใครไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเผาจุดไหนเพราะเผากันกลางคืนหาไม่เจอได้แต่กลิ่นควันลอยมา

ขอร้องครับจริงจังกันมากกว่านี้หน่อย2019-03-05 13:12:02
Pim
การเผาขยะ

2019-10-12 21:17:56
Pim
อ้างอิง :
การเผาขยะ
เห็นด้วยค่ะ

2019-10-12 21:27:13

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th