กระดานสนทนา
น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
Admin

เชิญร่วมน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายอาลัย2016-10-14 10:57:11
ฝน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอพิมนต์  ภาวดี2016-10-18 10:51:35

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th