กระดานสนทนา
ร่วมตั้งปณิธานความดี ทำดีเพื่อถวายในหลวง
เจ้าหน้าที่

โดยแต่ละหมู่บ้านมีปณิธานความดี ดังนี้โดยแต่ละหมู่บ้านมีปณิธานความดี ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำต้น "หมู่บ้านปลอดบุหรี่ทุกวันพระ"
หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง "หมู่บ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง"
หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ "หมู่บ้านปลอดเหล้าเข้าพรรษา"
หมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขียว "หมู่บ้านรักษาสิ่งแวดล้อม"
หมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"
หมู่ที่ 7 บ้านสันเหนือ "หมู่บ้านรักษาสุขภาพ"
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข้าวหอม "หมู่บ้านขับขี่ปลอดภัย"
หมู่ที่ 9 บ้านศรีวารี "หมู่บ้านรักการออม"2015-06-11 11:08:51
เตเต้

จะเป็นเด็กดีตลอดไป2015-06-11 11:41:45

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th