กระดานสนทนา
สามารถเยี่ยมชม Facebook ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประชาสัมพันธ์

สามารถเยื่ยมชม  Facebook ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้ที่ https://www.facebook.com/muangkaew.abt2014-04-01 10:10:13

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th