กระดานสนทนา
สามารถเยี่ยมชม Facebook ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประชาสัมพันธ์

สามารถเยื่ยมชม  Facebook ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้ที่ https://www.facebook.com/muangkaew.abt2014-04-01 10:10:13

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th