ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

***********************************************************************

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

***********************************************************************

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2564 ครึ่งปีแรก

( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2563

 

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2562

 

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th