เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

******************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

******************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

******************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 คำแถลงงบประมาณ

  ายงาน/รายละเอียดประมาณการรายรับ

  รายงานประมาณการรายจ่าย

 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

******************************

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

******************************

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

 

******************************

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th