วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

"สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี สังคมดี เศรษฐกิจดี สร้างสรรค์สามัคคี ประชาชนมีส่วนร่วม"


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th