แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560

  แผนดำเนินงาน ปี 2560

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2560

  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560

  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2560

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556

รายละเอียด ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

รายละเอียด แผนดำเนินงาน56

-------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th