แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

- หน้าปกแผนดำเนินงาน

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

- หน้าปกแผนดำเนินงาน

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

- หน้าปกแผนดำเนินงาน

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

- หน้าปกแผนดำเนินงาน

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560

  แผนดำเนินงาน ปี 2560

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2560

  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560

  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2560

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

- รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558

-------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556

รายละเอียด ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

รายละเอียด แผนดำเนินงาน56

-------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th