การมอบหมายการปฏิบัติงาน

   คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th