กองการศึกษา

 

 


 นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 
 

 

พนักงานจ้าง


 

 นางสาวสุวิมล น้อยเปียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววราลักษณ์  กันทวงศ์

คนงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์  กาวิลุน

คนงานทั่วไป

                         

 

                              ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นางสาวสังวาลย์  เมืองใจ

ครูผุู้ดูแลเด็ก

   นางสาวอำพร สุพรรณ์ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 


 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th