แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

  ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564

  ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565

  ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565

  ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565

 

ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-3

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  ไตรมาสที่ 2

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2565)

 enlightened   รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th