สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สท.เขต 1

 


สท.เขต 1

 


สท.เขต 1

สท.เขต 1

สท.เขต 1


สท.เขต1

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สท.เขต 2


สท.เขต 2

สท.เขต 2

สท.เขต 2

สท.เขต 2

สท.เขต 2

   

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th