คณะผู้บริหาร

 

  
 
นายไกร  บุญมาเรือน
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
 
เบอร์โทรศัพท์ 
053 - 379540 ต่อ 16
 
 

นายทองคำ  กันธาแดง 

    รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 
053 - 379540 ต่อ 18

นายเสถียร  จันทรา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 
053 - 379540 ต่อ 18

นายพูนศักดิ์ ตุละทา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 
053 - 379540 ต่อ 18

ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ ทองอร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 
053 - 379540 ต่อ 18

 

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 นางปภาดา  สุยะนันทน์
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

โทร.053-379540 ต่อ 15

 


 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th