รายงานการประชุมคณะบริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

---------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม

------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันทร์ 22 มีนาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

- รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

 

-------------------------------------------------------------------------------

ผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
วันที่
14 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th