Slide 1

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้นนะค่ะ

Slide 2

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

ข่าวเด่น
งานแถลงข่าวการจัดงานดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 18
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญบ้านตำบลเหมืองแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวการจัดงานโดยมีนายอำเภอแม่ริมเป็นประธานในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้  >> อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. และปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี (e-bidding) จำนวน 11 สาย
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. และปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี (e-bidding) จำนวน 11 สาย  >> อ่านต่อ

เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th