Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

กำหนดการพ่นหมอกควัน

Slide 3

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2561
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้วจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2561  >> อ่านต่อ

วันสตรีไทย
วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  >> อ่านต่อ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดใช้สารเคมี" ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ลานจอดรถเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เวลา 09.00 - 12.00 น.  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th