Slide 1

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้นนะค่ะ

ข่าวเด่น
ประกาศประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 3  >> อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2  >> อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี (e-bidding)ครั้งที่ 2  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th