Slide 1

ร่วมน้อมเกล้า ฯ ถวายอาลัย ได้ที่กระดานสนทนาค่ะ

Slide 2

ภาษี

ข่าวเด่น
แผนที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวในตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด)  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th