Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  >> อ่านต่อ

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เทศบาลตำบลเหมืองแก้วมีการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  >> อ่านต่อ

รับบริจาคเลือด
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเหตุและมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตอีกทั้งเพื่อช่วยเหลือทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ #ในวันพุธที่22สิงหาคม2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม เชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ตามกำหนดการนะค่ะ  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th