วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

แสกน QR CODE ด้านบน

เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th