ประกาศผลการลดพลังงานกระทรวงพลังงาน

ประกาศผลการลดพลังงาน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ผลการประมวลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำมัน

การใช้พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว         ที่ระดับ   0.5 คะแนน   คิดเป็น   - 16.03%

การใช้น้ำมันของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว                       ที่ระดับ   2.5 คะแนน   คิดเป็น       5.99% 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th