การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย
เชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของป้ายทุกท่าน
 
สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-379540 ต่อ 14
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th